การเข้าถึง

JR新大阪駅2F フロアマップ

<สถานีใกล้เคียง>
ออกจากช่องตรวจตั๋วรถไฟฟ้าทั่วไปของ JR หรือรถไฟชิงกันเซ็น สถานี "ชินโอซาก้า" แล้วไปยังชั้น 2
ออกจากช่องตรวจตั๋วกลางของรถไฟฟ้าใต้ดินสายมิโดซึจิแห่งเมืองโอซาก้าสถานี

For visitors arriving by train

จากเกียวโต
รถไฟฟ้า JR ด่วน สายเกียวโต จากสถานี "เกียวโต" ถึง สถานี "ชินโอซาก้า" ใช้เวลาประมาณ
จากโกเบหรือซันโนะมิยะ
รถไฟฟ้า JR ด่วน สายโกเบ จากสถานี "ซันโนะมิยะ" ถึง สถานี "ชินโอซาก้า" ใช้เวลาประมาณ
จากนาระ
รถไฟฟ้า JR ยามาโทจิด่วน สายยามาโทจิ จากสถานี "นาระ" ถึง สถานี "เทนโนจิ" ใช้เวลาประมาณ ลงรถแล้วต่อรถไฟฟ้าใต้ดินสายมิโดซึจิแห่งเมืองโอซาก้า จากสถานี "เทนโนจิ" ถึง สถานี "ชินโอซาก้า" ใช้เวลาประมาณ
รถไฟฟ้า JR ยามาโทจิด่วน สายยามาโทจิ จากสถานี "นาระ" ถึง สถานี "โอซาก้า" ใช้เวลาประมาณ ลงรถแล้วต่อรถไฟฟ้า JR ด่วน สายเกียวโต จากสถานี "โอซาก้า" ถึง สถานี "ชินโอซาก้า" ใช้เวลาประมาณ

ท่านที่เดินทางมาจากสนามบิน

จากสนามบินนานาชาติโอซาก้า (สนามบินอิตามิ)
โอซาก้าโมโนเรล จากสถานี "สนามบินโอซาก้า" ถึง สถานี "เซนริจูโอ" ใช้เวลาประมาณ ลงรถแล้วต่อรถไฟฟ้าคิตะโอซาก้าคิวโกเดนเท็ตสึ จากสถานี "เซนริจูโอ" ถึง สถานี "ชินโอซาก้า" ใช้เวลาประมาณ
รถลีมูซีนบัสสนามบินไปยังสถานี "ชินโอซาก้า" ใช้เวลาประมาณ
จากสนามบินนานาชาติคันไซ
รถไฟฟ้า JR ด่วนพิเศษฮารุกะ สายสนามบินคันไซ จากสถานี "สนามบินคันไซ" ถึง สถานี "ชินโอซาก้า" ใช้เวลาประมาณ
รถไฟฟ้า JR คังคูด่วน สายสนามบินคันไซ จากสถานี "สนามบินคันไซ" ถึง สถานี "โอซาก้า" ใช้เวลาประมาณ ลงรถแล้วต่อรถไฟฟ้า JR ด่วน สายเกียวโต จากสถานี "โอซาก้า" ถึง สถานี "ชินโอซาก้า" ใช้เวลาประมาณ
รถไฟฟ้าราพีทด่วนพิเศษ สายสนามบินนังไค จากสถานี "สนามบินคันไซ" ถึง สถานี "นังไคนัมบะ" ใช้เวลาประมาณ ลงรถแล้วต่อรถไฟฟ้าใต้ดินมิโดซึจิแห่งเมืองโอซาก้า จากสถานี "นัมบะ" ถึง สถานี "ชินโอซาก้า" ใช้เวลาประมาณ

สถานี

"Arde Shin-Osaka" คือห้างสรรพสินค้าที่อยู่บนชั้น 2 ของ "สถานีชินโอซาก้า" ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังคันไซ

 1. Aหน้าช่องตรวจตั๋วทางใต้ชั้น 3 ไปยังชั้น 2
  หน้าช่องตรวจตั๋วทางใต้ชั้น 3 ไปยังชั้น 2
 2. Bชั้น 2 ไปยังหน้าประตูตะวันออกชั้น 3
  ชั้น 2 ไปยังหน้าประตูตะวันออกชั้น 3
 3. Cชั้น 2 ไปยังหน้าช่องตรวจตั๋วกลางชั้น 3
  ชั้น 2 ไปยังหน้าช่องตรวจตั๋วกลางชั้น 3
 4. Dทางเข้าด้านหน้าชั้น 1 ไปยังชั้น 2
  ทางเข้าด้านหน้าชั้น 1 ไปยังชั้น 2

ดูการแนะนำพื้นที่ในชั้น

Pagetop